PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Nowy typ podstacji od Siemensa

13-04-2015
Aktualności Świat » z zagranicy


Moduł zastępujący tradycyjne stacje transformatorowe instalowany jest bezpośrednio przy turbinie wiatrowej. Jego stosunkowo lekka konstrukcja eliminuje potrzebę wykorzystania drogich i ciężkich jednostek do transportu i instalacji na miejscu przeznaczenia.


Moduły posadowione zostaną na dwóch dodatkowych fundamentach, instalowanych w bezpośrednim sąsiedztwie turbiny. Według Siemensa koszt konstrukcji i obsługi nowego urządzenia jest niższy o ok. 30% od kosztów związanych z pracą tradycyjnych podstacji.


Instalacja nowatorskiego modułu przesyłowego Siemensa na farmie Neart na Gaiothe zostanie powierzona firmie Mainstream Renewable Power.Farma Neart na Gaiothe zostanie w pełni przyłączony do sieci w 2020 roku. Jej moc wyniesie 448 megawatów.


Źródło: renews.biz

Powrót