PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Nowy raport EWEA

15-09-2015
Aktualności Świat » z zagranicy

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało raport, zawierający scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej w Europie. Wynika z niego, że już w 2030 roku udział instalacji wiatrowych w europejskim miksie energetycznym wyniesie blisko 25% wobec dzisiejszych niespełna 11%. Udział ten przekłada się na 320 GW mocy zainstalowanej, w tym aż 66 GW z morskich farm wiatrowych. Dla porównania dziś wolumen mocy z morskich farm wiatrowych kształtuje się na poziomie niespełna 11 GW.

Powrót