PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Nowelizacja ustawy o OZE została przyjęta przez Sejm

13-06-2016
Aktualności Polska » Polska

W piątek 10.06.2016 projekt nowelizacji został przyjęty większością głosów partii rządzącej.

 

Nowe przepisy największe wsparcie w systemie aukcji energii z OZE przewidują przede wszystkim dla tych technologii, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Na mniejsze wsparcie przeznaczone będzie na produkcję energii z wiatru i słońca.

 

Zaproponowano wprowadzenie koszyków/grup technologicznych. Powstaną też klastry i spółdzielnie energetyczne. Wprowadzono definicję biomasy lokalnej, czyli takiej, która jest pozyskana pierwotnie w promieniu do 300 km od instalacji OZE. Ustawa rozszerza też definicje prosumenta - oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły.

 

Źródło: wnp.pl

Powrót