PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Nowelizacja Ustawy o obszarach morskich być może jeszcze w tym roku

30-06-2015
Aktualności Polska » Polska

W najbliższych tygodniach projekt nowelizacji Ustawy o obszarach morskich powinien trafić pod obrady Sejmu. Jeżeli proces legislacyjny w obydwu izbach parlamentu przebiegał będzie płynnie, nowelizacja może wejść w życie jeszcze przed końcem 2015 roku.

 

Zgodnie z projektem nowelizacji okres ważności pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych do czasu uzyskania pozwolenia na budowę  ulegnie  przedłużeniu z 6 do 8 lat.

 

O wprowadzenie tej zmiany zabiegało w procesie konsultacji społecznych Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Powrót