PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Norwegia: Wykorzystanie technologii morskiego sektora wydobywczego w celu ograniczenia wyłączeń morskich farm wiatrowych.

23-04-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

W ramach inicjatywy badawczej „Windsense” realizowanej wspólnie przez Kongsberg Maritime oraz NCEI (Norwegian Centres of Expertise Instrumentation) opracowany zostanie nowy system instrumentów umożliwiający redukcję kosztów funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Inicjatywa zakłada opracowanie technologii wspólnej dla morskiej energetyki wiatrowej oraz innych sektorów gospodarki morskiej. Technologia ta zaadoptuje narzędzia i metody zarządzania pracą urządzeń, stosowane w morskim sektorze wydobywczym ropy i gazu. Pozwoli również ograniczyć koszty powstające w wyniku nieplanowanych wyłączeń farm wiatrowych.


Źródło

 

Powrót