PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Niemcy: Windreich oraz TenneT zawarły porozumienie w sprawie przyłączenia do sieci energetycznej morskiej farmy wiatrowej Deutsche Bucht

29-10-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

British Wind Energy GmbH, która jest spółką zależną firmy Windreich oraz firma TenneT TSO GmbH zawarły porozumienie o czasowym przyłączu do sieci energetycznej morskiej farmy wiatrowej Deutsche Bucht.

Farma wiatrowa Deutsche Bucht będzie przyłączona do stacji transformatorowej BorWin2 firmy TenneT, jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu ukończenia budowy pierwotnie przeznaczonej stacji BorWin4. Podczas gdy BorWin4 jest nadal w fazie przetargowej, BorWin2 jest już w trakcie budowy z łączną mocą wielkości 800 MW.

 

Źródło

 

Powrót