PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Nagroda dla BMO za wzorowo przeprowadzaną inwestycję

03-12-2014
Aktualności Polska » Polska

Inwestycja realizowana przez Bilfinger Mars Offshore sp. z o.o. – utworzenie zakładu produkcji fundamentów morskich elektrowni wiatrowych zdobyła 2. miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie”. Doceniono w nim naszą organizację pracy na budowie i dbałość o jej bezpieczeństwo.

 

Inwestycja została zgłoszona do konkursu przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, wizytującego budowę i przeprowadzającego comiesięczne kontrole. W ocenie brano pod uwagę m.in. opracowanie i realizację planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy, koordynację oraz skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp przez wszystkie podmioty działające na budowie.

 

Źródło: portalmorski.pl

Powrót