PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Morskie farmy wiatrowe w Europie do końca 2014 roku osiągną przyrost 2,9 GW mocy

07-02-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 

 

To o prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym, kiedy do europejskiej sieci energetycznej przyłączono 1,6 GW mocy, płynącej z morskiej energetyki wiatrowej. Liderami w produkcji tego rodzaju energii są trzy państwa: Wielka Brytania, której farmy wiatrowe wygenerowały w 2013 roku 733 MW mocy, Dania z wynikiem 350 MW oraz Niemcy, którzy zdołali wyprodukować 240 MW. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że koszt wyprodukowania jednego MW za pomocą morskich farm wiatrowych, kosztował średnio od 4,6 do 6,4 mln euro.

 

W 2013 roku na terenie Europy działało 69 tego typu farm o łącznej mocy 6500 MW. Jeżeli potwierdzą się prognozy, mówiące o 2,9 gigawatowym przyroście, sumaryczna moc wszystkich farm wiatrowych, zlokalizowanych na terenie Europy, wyniesie ponad 9,5 GW.

 

Źródło: cire.pl

Powrót