PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Morska energetyka wiatrowa w projekcie strategii energetycznej Polski do 2040 roku

09-11-2017
Aktualności Polska » Polska

O zakończeniu prac nad założeniami do projektu strategią energetyczną Polski do 2040 roku poinformował na swojej stronie internetowej Piotr Naimski - pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

 

Ustalono, iż w przedmiotowym dokumencie udział OZE w miksie energetycznym zagwarantowany zostanie na poziomie 20%, przy jednoczesnym uwzględnieniu energetyki nuklearnej na podobnym poziomie oraz tradycyjnych bloków węglowych, których udział w miksie ma wynieść ok. 50%.

 

Udział OZE zrealizowany zostanie w dużej mierze dzięki energetyce wiatrowej z racji spadających kosztów realizacji projektów w tej technologii, jednak uprzywilejowaną pozycję będą miały ze względu na swoją wydajność oraz spadające koszty realizacji oraz eksploatacji morskie farmy wiatrowe.

Powrót