PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Morska energetyka wiatrowa pobudzi rozwój terenów nadmorskich

19-03-2012
Aktualności Polska » Polska


wzrostem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie zostały omówione podczas zorganizowanego przez PTMEW seminarium „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – planowanie inwestycji w ośrodkach przemysłowo-portowych”, będącego elementem działań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu South Baltic Offshore Energy Regions (SB OFFER), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Południowy Bałtyk”. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 marca b.r. w Gdańsku podczas drugiej edycji międzynarodowej konferencji Transport Week 2012. Tematyka seminarium obejmowała planowanie i realizację inwestycji sektora morskiej energetyki wiatrowej w ośrodkach przemysłowo-portowych, rolę portów morskich w fazie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz technologie i warunki rozwoju produkcji przemysłowej dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.


Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów nadmorskich związane z dynamicznym wzrostem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie zostały omówione podczas zorganizowanego przez PTMEW seminarium „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – planowanie inwestycji w ośrodkach przemysłowo-portowych”, będącego elementem działań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu South Baltic Offshore Energy Regions (SB OFFER), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Południowy Bałtyk”. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 marca b.r. w Gdańsku podczas drugiej edycji międzynarodowej konferencji Transport Week 2012. Tematyka seminarium obejmowała planowanie i realizację inwestycji sektora morskiej energetyki wiatrowej w ośrodkach przemysłowo-portowych, rolę portów morskich w fazie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz technologie i warunki rozwoju produkcji przemysłowej dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.


W dyskusji na temat obecnej sytuacji i przyszłości sektora zabrali głos między innymi eksperci z Akademii Morskiej w Gdyni, Urzędu Morskiego w Gdańsku, Morskiego Centrum Eko-energii i Eko-systemu MORCEKO, Portu Nyborg w Danii, Centrum Rozwoju Biznesu i Technologii w Rostoku oraz Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Ponadto przedstawiciele kluczowych pomorskich przedsiębiorstw operujących w tej branży: GSG Towers Sp. z o.o., Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. i Vistal Gdynia S.A. przedstawili prezentacje dotyczące aktualnych kierunków rozwoju produkcji dla morskiej energetyki wiatrowej na rynki eksportowe.


Uczestnicy seminarium mieli poza tym możliwość zapoznania się z warunkami tworzenia i rozwoju  centrów produkcyjno-logistycznych, powstających w Niemczech i Danii w związku z przygotowywaniem i realizacją morskich farm wiatrowych na Bałtyku i Morzu Północnym.


W przedstawionych wystąpieniach podkreślono również istotną rolę władz lokalnych i regionalnych w przygotowaniu odpowiedniej oferty dla nowej gałęzi przemysłu energetyki na morzu. Wskazano między innymi na wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki regionu wynikające z rozwoju na terenach portowo-stoczniowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych działających na rzecz sektora morskiej energetyki wiatrowej.
 

Prezentacje

Perspective of the offshore wind energy development in Poland

Seaports Pomorskie Region

Case of Rostock

Regional initiative for offshore development

Case of Sassnitz

Case of the port of Nyborg

Coastal cities and ports as incubators offshore wind energy industry

Production of wind towers in Gdańsk Shipyard

Technological potential within the scope of prefabrication  of steel structures for OWE

Structure for OWE

 

Powrót