PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dołącza do prac przy ustawie korytarzowej

28-02-2014
Aktualności Polska » Polska
 

Dotychczas akt ten przygotowywany był wyłącznie przez Ministerstwo Gospodarki. Jedną z przesłanek przekazania projektu ustawy do MIiR miała być zbytnia opieszałość resortu wicepremiera Piechocińskiego w pracach legislacyjnych.

 

Tak zwana „ustawa korytarzowa” ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju polskiej energetyki.  Jej celem jest zapewnienie stabilnych warunków dla rozwoju wszelkiego rodzaju sieci przesyłowych. Ministerstwo Gospodarki argumentuje, że na obecnym etapie prac przy ustawie, konieczne są zmiany prawne w zakresie kolizji sieci przesyłowych z infrastrukturą kolejową, telekomunikacyjną czy drogową, a więc najwłaściwszym resortem do rozwiązywania tego typu problemów jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Źródło: wnp.pl

Powrót