PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dołącza do prac przy ustawie korytarzowej

28-02-2014
Aktualności Polska » Polska

 

 

 

PTMEW invites you to the 8th OFFSHORE Academy Seminar dedicated to Sector Deal - a model of the British, multilateral agreement for the development of the offshore wind sector, concluded in March 2019 between representatives of the offshore wind energy industry, key developers and investors, and the Government.


In addition to extensive document analysis, as part of the OFFSHORE Academy program, a debate will be held on the possibility of concluding a similar agreement for the development of the Polish offshore wind sector with participation of key stakeholders on the side of administration, developers and industry.


 

FRAMEWORK AGENDA OF THE VIII SEMINAR:

 

 

08:30 - 09:15
Registration, welcome coffee
   
09:15 - 09:30 Welcome speech
   
09:30 - 10:30 Session I: Sector Deal – Introduction
  Speaker tba.
    UK offshore market - status / development plan

  UK policy for offshore
    Genesis and purpose of Sector Deal
    Legal status of Sector Deal
    Key issues / goals of Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Coffee break
   
10:45 - 11:45 Session II: Sector Deal - content
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
     Detailed scope of Sector Deal
    Signficance for offshore industry
    Oersted/industry perspective
    Practical applications
   
11:45 - 12:00 Coffee break
   
12:00 - 13:00 Session III: Sector Deal – Design and implementation
  Benjamin Sykes - Chair of OWIC
  BEIS Representative
    Role of the Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partners, stakeholders and supporters
    Implementation / evaluation plan
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Session IV: Debate on possibilities of implementation of Polish "Sector Deal" with participation of key stakeholders
   
15:20 - 15:30 Summary
   
  The agenda might be a subject of changes.

 

Registration form

 

 

Dotychczas akt ten przygotowywany był wyłącznie przez Ministerstwo Gospodarki. Jedną z przesłanek przekazania projektu ustawy do MIiR miała być zbytnia opieszałość resortu wicepremiera Piechocińskiego w pracach legislacyjnych.

 

Tak zwana „ustawa korytarzowa” ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju polskiej energetyki.  Jej celem jest zapewnienie stabilnych warunków dla rozwoju wszelkiego rodzaju sieci przesyłowych. Ministerstwo Gospodarki argumentuje, że na obecnym etapie prac przy ustawie, konieczne są zmiany prawne w zakresie kolizji sieci przesyłowych z infrastrukturą kolejową, telekomunikacyjną czy drogową, a więc najwłaściwszym resortem do rozwiązywania tego typu problemów jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

Źródło: wnp.pl

Powrót