PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

23-11-2018
Aktualności Polska » Polska

Długo oczekiwany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku został przedłożony dziś, 23.11.2018 r. przez Ministerstwo Energii do konsultacji społecznych.

 

Zarówno zasadniczy dokument PEP2040, jak i głębsze opracowania dotyczące OZE, które stanowią załączniki do PEP potwierdzają wcześniejsze zapowiedzi Ministerstwa związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Według zapisów projektu Polityki Energetycznej Polski, morska energetyka wiatrowa traktowana jest jako zasadniczy składnik odnawialnych źródeł energii w przyszłym miksie energetycznym Polski, który w głównej mierze przyczyni się do realizacji założonych celów OZE.

 

Minimalny, założony w PEP2040 wolumen mocy zainstalowanej w morskich elektrowniach wiatrowych w horyzoncie 2030 roku wynosi od 5 do 6 GW. W 2040 roku zakładany wolumen mocy zainstalowanej w farmach offshore ma wynosić nawet 10 GW.

 

Ministerstwo Energii czeka na uwagi do projektu PEP2040 do 15 stycznia 2019 roku. Pełna wersja projektu PEP wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Ministerstwa Energii.

 

 

 

 

Powrót