PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Międzynarodowa Konferencja WINDFORCE Baltic Sea, 5-6 lutego 2014, Gdańsk

10-02-2014
Archiwum wydarzeń » 2014
 

W dniach 5 – 6 lutego 2014 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja WINDFORCE Baltic Sea, zorganizowana przez Windenergie Agentur Bremerhaven/Bremen (WAB) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

 

Przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej z krajów nadbałtyckich spotkali się, aby wspólnie porozmawiać o rozwoju tej branży w regionie Morza Bałtyckiego. Była to największa delegacja niemieckiego przemysłu offshore w Polsce.

 

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z Holandii, Belgii, Norwegii i Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zaprezentowane przez przedstawiciela WAB zweryfikowane założenia niemieckiej polityki energetycznej, realizujące kierunek wyznaczony przez strategię Energiewende, uwzględniają realne możliwości niemieckiej gospodarki w zakresie przyłączania nowych mocy wytwórczych na morzu. Weryfikacja pierwotnych założeń, polegająca na zmniejszeniu wolumenu mocy przewidywanej do przyłączenia w roku 2020 z 10 GW do 6,5 GW była już od co najmniej roku spodziewanym posunięciem, mającym na celu urealnienie i uporządkowanie planów inwestycyjnych, w tym w szczególności zagwarantowanie stabilnych mechanizmów finansowania realizacji infrastruktury przesyłowej.

 

W ocenie Mariusza Witońskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, są to korzystne sygnały dla polskiego przemysłu, który w coraz większym stopniu partycypuje w dynamicznie rosnącym europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Odnotowany w roku 2013 trzydziestoprocentowy wzrost mocy zainstalowanych w morskich elektrowniach wiatrowych w Europie oraz potwierdzenie utrzymania wysokiego tempa rozwoju rynku niemieckiego daje polskim firmom szansę na pozyskiwanie lukratywnych kontraktów zagranicznych i możliwość przygotowania się do kontraktowania dostaw dla projektów wiatrowych planowanych na polskich wodach Bałtyku.

 

Są to wiadomości dobre dla polskiego sektora stoczniowego i branż kooperujących. Dodatkowy portfel zamówień z otwierającego się za kilka lat polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej stanowić może istotną szansę na reindustrializację nie tylko regionów nadmorskich, ale mobilizować będzie  również łańcuch dostaw obejmujący swym zasięgiem praktycznie cały kraj. Jednocześnie odbudowujący się obecnie polski przemysł morski, w tym zwłaszcza branża stoczniowa, otrzyma dzięki rozwojowi morskiej energetyki  wiatrowej w Polsce kolejny silny impuls rozwojowy.

 

 

       
       
       
       

 

Powrót