PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Międzynarodowa Konferencja WINDFORCE Baltic Sea, 5-6 lutego 2014, Gdańsk

10-02-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

 

 

 

PTMEW invites you to the 8th OFFSHORE Academy Seminar dedicated to Sector Deal - a model of the British, multilateral agreement for the development of the offshore wind sector, concluded in March 2019 between representatives of the offshore wind energy industry, key developers and investors, and the Government.


In addition to extensive document analysis, as part of the OFFSHORE Academy program, a debate will be held on the possibility of concluding a similar agreement for the development of the Polish offshore wind sector with participation of key stakeholders on the side of administration, developers and industry.


 

FRAMEWORK AGENDA OF THE VIII SEMINAR:

 

 

08:30 - 09:15
Registration, welcome coffee
   
09:15 - 09:30 Welcome speech
   
09:30 - 10:30 Session I: Sector Deal – Introduction
  Speaker tba.
    UK offshore market - status / development plan

  UK policy for offshore
    Genesis and purpose of Sector Deal
    Legal status of Sector Deal
    Key issues / goals of Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Coffee break
   
10:45 - 11:45 Session II: Sector Deal - content
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
     Detailed scope of Sector Deal
    Signficance for offshore industry
    Oersted/industry perspective
    Practical applications
   
11:45 - 12:00 Coffee break
   
12:00 - 13:00 Session III: Sector Deal – Design and implementation
  Benjamin Sykes - Chair of OWIC
  BEIS Representative
    Role of the Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partners, stakeholders and supporters
    Implementation / evaluation plan
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Session IV: Debate on possibilities of implementation of Polish "Sector Deal" with participation of key stakeholders
   
15:20 - 15:30 Summary
   
  The agenda might be a subject of changes.

 

Registration form

 

 

W dniach 5 – 6 lutego 2014 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja WINDFORCE Baltic Sea, zorganizowana przez Windenergie Agentur Bremerhaven/Bremen (WAB) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

 

Przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej z krajów nadbałtyckich spotkali się, aby wspólnie porozmawiać o rozwoju tej branży w regionie Morza Bałtyckiego. Była to największa delegacja niemieckiego przemysłu offshore w Polsce.

 

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z Holandii, Belgii, Norwegii i Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zaprezentowane przez przedstawiciela WAB zweryfikowane założenia niemieckiej polityki energetycznej, realizujące kierunek wyznaczony przez strategię Energiewende, uwzględniają realne możliwości niemieckiej gospodarki w zakresie przyłączania nowych mocy wytwórczych na morzu. Weryfikacja pierwotnych założeń, polegająca na zmniejszeniu wolumenu mocy przewidywanej do przyłączenia w roku 2020 z 10 GW do 6,5 GW była już od co najmniej roku spodziewanym posunięciem, mającym na celu urealnienie i uporządkowanie planów inwestycyjnych, w tym w szczególności zagwarantowanie stabilnych mechanizmów finansowania realizacji infrastruktury przesyłowej.

 

W ocenie Mariusza Witońskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, są to korzystne sygnały dla polskiego przemysłu, który w coraz większym stopniu partycypuje w dynamicznie rosnącym europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Odnotowany w roku 2013 trzydziestoprocentowy wzrost mocy zainstalowanych w morskich elektrowniach wiatrowych w Europie oraz potwierdzenie utrzymania wysokiego tempa rozwoju rynku niemieckiego daje polskim firmom szansę na pozyskiwanie lukratywnych kontraktów zagranicznych i możliwość przygotowania się do kontraktowania dostaw dla projektów wiatrowych planowanych na polskich wodach Bałtyku.

 

Są to wiadomości dobre dla polskiego sektora stoczniowego i branż kooperujących. Dodatkowy portfel zamówień z otwierającego się za kilka lat polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej stanowić może istotną szansę na reindustrializację nie tylko regionów nadmorskich, ale mobilizować będzie  również łańcuch dostaw obejmujący swym zasięgiem praktycznie cały kraj. Jednocześnie odbudowujący się obecnie polski przemysł morski, w tym zwłaszcza branża stoczniowa, otrzyma dzięki rozwojowi morskiej energetyki  wiatrowej w Polsce kolejny silny impuls rozwojowy.

 

 

       
       
       
       

 

Powrót