PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Międzynarodowa Konferencja WINDFORCE Baltic Sea, 5-6 lutego 2014, Gdańsk

10-02-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 

W dniach 5 – 6 lutego 2014 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja WINDFORCE Baltic Sea, zorganizowana przez Windenergie Agentur Bremerhaven/Bremen (WAB) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

 

Przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej z krajów nadbałtyckich spotkali się, aby wspólnie porozmawiać o rozwoju tej branży w regionie Morza Bałtyckiego. Była to największa delegacja niemieckiego przemysłu offshore w Polsce.

 

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z Holandii, Belgii, Norwegii i Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zaprezentowane przez przedstawiciela WAB zweryfikowane założenia niemieckiej polityki energetycznej, realizujące kierunek wyznaczony przez strategię Energiewende, uwzględniają realne możliwości niemieckiej gospodarki w zakresie przyłączania nowych mocy wytwórczych na morzu. Weryfikacja pierwotnych założeń, polegająca na zmniejszeniu wolumenu mocy przewidywanej do przyłączenia w roku 2020 z 10 GW do 6,5 GW była już od co najmniej roku spodziewanym posunięciem, mającym na celu urealnienie i uporządkowanie planów inwestycyjnych, w tym w szczególności zagwarantowanie stabilnych mechanizmów finansowania realizacji infrastruktury przesyłowej.

 

W ocenie Mariusza Witońskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, są to korzystne sygnały dla polskiego przemysłu, który w coraz większym stopniu partycypuje w dynamicznie rosnącym europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Odnotowany w roku 2013 trzydziestoprocentowy wzrost mocy zainstalowanych w morskich elektrowniach wiatrowych w Europie oraz potwierdzenie utrzymania wysokiego tempa rozwoju rynku niemieckiego daje polskim firmom szansę na pozyskiwanie lukratywnych kontraktów zagranicznych i możliwość przygotowania się do kontraktowania dostaw dla projektów wiatrowych planowanych na polskich wodach Bałtyku.

 

Są to wiadomości dobre dla polskiego sektora stoczniowego i branż kooperujących. Dodatkowy portfel zamówień z otwierającego się za kilka lat polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej stanowić może istotną szansę na reindustrializację nie tylko regionów nadmorskich, ale mobilizować będzie  również łańcuch dostaw obejmujący swym zasięgiem praktycznie cały kraj. Jednocześnie odbudowujący się obecnie polski przemysł morski, w tym zwłaszcza branża stoczniowa, otrzyma dzięki rozwojowi morskiej energetyki  wiatrowej w Polsce kolejny silny impuls rozwojowy.

 

 

       
       
       
       

 

Powrót