PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

MAP powołuje swojego pełnomocnika ds. morskiej energetyki wiatrowej

27-02-2020
Aktualności Polska » Polska

Ministerstwo Aktywów Państwowych wyznaczy w ramach swoich struktur pełnomocnika ds. koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim w zakresie inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

 

Do zadań pełnomocnika ma należeć m. in. przygotowywanie rekomendacji oraz wyznaczanie kierunków działań podmiotów objętych nadzorem MAP w celu sprawnej realizacji projektów offshore wind.

 

Pełnomocnik będzie także koordynował współpracę pomiędzy podmiotami oraz dokonywał zaleceń dot. ewentualnych zmian w obowiązującym prawie lub regulacjach wewnętrznych dotyczących nadzoru właścicielskiego, a także reprezentował ministerstwo w dialogu z przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej.

 

Morską energetyką wiatrową w strukturach MAP zajmuje się obecnie wiceminister Zbigniew Gryglas.

 

Źródło: biznesalert.pl

 

Powrót