PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Local content dla sektora MEW w Polsce przedmiotem wsparcia finansowego w projekcie KPO

05-03-2021
Aktualności Polska » Polska

W lutym br. rząd RP opublikował projekt Krajowego Planu Odbudowy, który będzie stanowił jedno z głównym narzędzi ekonomicznych wyprowadzania polskiej gospodarki z trudnej sytuacji, spowodowanej pandemią choroby CoViD-19.

 

Jednym z istotnych obszarów tematycznych, na którym skupiono się przy opracowaniu założeń projektu KPO jest energetyka oparta o źródła odnawialne, w tym szczególnie morska energetyka wiatrowa.


Na działania związane z budową tego sektora w Polsce przewidziano w KPO środki finansowe w wysokości ok. 440 mln euro. Trafią one m. in. do wytwórców energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zasilą inwestycje w porty instalacyjne i serwisowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także będą służyły jako wsparcie dla wytwórców komponentów dla morskich farm wiatrowych.
W projekcie KPO wprost użyto sformułowania local content.
 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z projektem KPO oraz do udziału w konsultacjach społecznych
tego dokumentu, które potrwają do dnia 2 kwietnia 2020 r.!

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza online.

Powrót