PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

List intencyjny ws. ustanowienia inteligentnej specjalizacji Pomorza

31-07-2014
Aktualności Polska » Polska

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej podpisało list intencyjny, dotyczący wspólnego wystąpienia o ustanowienie inteligentnej specjalizacji Pomorza pod nazwą "Gospodarcze wykorzystanie zasobów morza - przemysł offshore".

 

Przez pojęcie "przemysł offshore" należy rozumieć działalność gospodarczą, obejmującą projektowanie, budowę, eksploatację, a także remonty i utylizację instalacji oraz obiektów służących poszukiwaniu, wydobyciu, przetwarzaniu i transportowi kopalin znajdujących się pod dnem morza, a w ostatnich latach również wykorzystaniu energetycznych zasobów morza (morskie farmy wiatrowe). Dodatkowo sektor ten obejmuje produkcję jednostek OSV (Offshore Support Vessel)

 

Szerokie porozumienie podmiotów związanych z polskim przemysłem offshore niewątpliwie zwiększa szanse na ustanowienie tej branży inteligentą specjalizacją Pomorza. Korzyści płynące z rozwoju tej gałęzi przemysłu są wielorakie - od wzrostu zatrudnienia w rodzimym przemyśle stoczniowym i wydobywczym po dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych.


 

Powrót