PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Korzystne zmiany proponowane przez ME w projekcie nowelizacji ustawy o OZE

07-03-2018
Aktualności Polska » Polska

Rada Ministrów przyjęła w dniu 06.03.2018 projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wśród proponowanych zmian znalazł się zapis uchylający obowiązek przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę jako niezbędny warunek dopuszczenia do udziału w  aukcji OZE instalacji  odnawialnego źródła energii na morzu, wykorzystującego wiatr do produkcji energii.

 

 

Powrót