PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Konsultacje projektu ustawy o OZE

15-11-2013
Aktualności Polska » Polska


12 listopada br. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii został przekazany przez Ministerstwo Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych.
 
Ministerstwo podkreśla, że priorytetem nowej ustawy jest zapewnienie realizacji celów w zakresie rozwoju OZE, wynikających „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” oraz  „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”.
 
Zdaniem MG projekt ustawy przewiduje wdrożenie zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE. Zawarto w nim regulacje dotyczące akcyjnego systemu zakupu energii z OZE oraz zapisy przeciwdziałające nadpodaży świadectw pochodzenia.
 
Ministerstwo Gospodarki ocenia, że mechanizmy aukcyjne skutecznie ograniczą poziom wsparcia do kosztów, które są faktycznie ponoszone przez inwestorów, nie ingerując w nabyte przez nich prawa. MG planuje pełne wdrożenie nowego systemu wsparcia do 1 stycznia 2015 roku.
 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o OZE będą trwać do 26.11.2013.
 
Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

 

Powrót