PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Konflikt morski z Danią ogranicza obszary pod farmy wiatrowe

27-08-2012
Aktualności Polska » Polska


Potencjalne lokalizacje pod farmy wiatrowe zostały pomniejszone o kolejne dziesiątki kilometrów kwadratowych terenów, o które toczy się spór między Polską, a Danią.

Konflikt dotyczy części polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej rozciągającej się na szerokości województwa zachodniopomorskiego, pomiędzy wodami terytorialnymi Polski i Danii (wokół wyspy Bornholm).

Strona polska chce wytyczyć granicę 12 mil morskich od tzw. linii podstawowej, natomiast Dania uważa za południową granicę swoich obszarów morskich w tej części Bałtyku tzw. linię mediany, czyli linię jednakowo odległą od wybrzeża Polski i wybrzeża Bornholmu.

Dla polskich inwestorów znaczenie ma zwłaszcza zachodnia część spornego morza, do którego bezpośrednio przylegają działki zaproponowane pod morskie farmy wiatrowe przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Resort nie zaproponował lokalizacji farm na sąsiednich, spornych terenach ograniczając w ten sposób obszar tzw. Ławicy Odrzańskiej.
Tymczasem obszar 20-30 km kw., na głębokości od 35 do 50 m, jest potencjalnym miejscem pod kolejne turbiny o mocy do 300 MW.

Sporne wody nie mają jeszcze dużego znaczenia, ponieważ rozwój morskich farm ograniczają zdolności ich przyłączenia do sieci na lądzie. Mogą zyskać na wartości wówczas, gdy inwestycje w farmy wiatrowe rozpoczną się w okolicach Ławicy Odrzańskiej. Jeżeli w tych okolicach powstanie przyłącze do sieci energetycznej, obszar ten zyska na wartości.

Źródło
 

Powrót