PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Konferencja Wind&Maritim Rostock 2014

13-05-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 

W dniach 7-8 maja w Rostocku odbyła się konferencja Wind&Maritime 2014. W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział ponad dwustu pięćdziesięciu przedstawicieli branży morskiej  ze szczególnym uwzględnieniem sektora morskiej energetyki wiatrowej.

 

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali łącznie kilkudziesięciu prezentacji na temat rozwoju przemysłu, związanego z obsługą branży offshore. W trakcie równolegle odbywających się forów głos zabierali przedstawiciele sektorów szeroko powiązanych z branżą morskiej energetyki wiatrowej oraz instytucji badawczo-rozwojowych.

 

Drugi dzień konferencji poświęcony był sytuacji w morskiej energetyce wiatrowej na poszczególnych rynkach europejskich – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii oraz w Polsce. Obok świetnego przykładu z Wielkiej Brytanii, optymizmem może napawać również planowany rozwój francuskiego sektora offshore, otwierający nowe perspektywy również dla polskich producentów, działających w tej branży. Jednym z prelegentów tego dnia był również Prezes PTMEW Pan Mariusz Witoński. Przedstawił stan polskiego przemysłu offshore oraz perspektywy  rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskiej części Morza Bałtyckiego. W swojej prezentacji podkreślił również znakomitą kondycję polskich podmiotów, zajmujących się produkcją elementów morskich farm wiatrowych oraz powracającego na ścieżkę rozwoju przemysłu stoczniowego.Cykl prezentacji zakończony został dyskusją panelową na temat rozwoju branży w nadchodzących latach.

 

 

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele władz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, którzy wyrazili pełne poparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech. Wystąpienia polityków potwierdziły zasadność pozytywnych nastrojów, towarzyszących przedstawicielom branży offshore zarówno w Niemczech, jak i w pozostałych częściach Europy. Podkreślano w nich dużą wagę, jaką władze niemieckie przywiązują do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

 

PTMEW był organizatorem polskiej delegacji na konferencję Wind & Maritim. Uczestniczyli w niej przedstawiciele takich instytucji i przedsiębiorstw jak Instytut Morski, Makromor Sp. z o.o., Mars Finance 1 Sp. z o.o. oraz Baltic Trade and Invest.

 

 

 

 

Powrót