PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Konferencja Offshore Wind Energy - Logistics & Supplies

07-03-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

 

 

 

PTMEW invites you to the 8th OFFSHORE Academy Seminar dedicated to Sector Deal - a model of the British, multilateral agreement for the development of the offshore wind sector, concluded in March 2019 between representatives of the offshore wind energy industry, key developers and investors, and the Government.


In addition to extensive document analysis, as part of the OFFSHORE Academy program, a debate will be held on the possibility of concluding a similar agreement for the development of the Polish offshore wind sector with participation of key stakeholders on the side of administration, developers and industry.


 

FRAMEWORK AGENDA OF THE VIII SEMINAR:

 

 

08:30 - 09:15
Registration, welcome coffee
   
09:15 - 09:30 Welcome speech
   
09:30 - 10:30 Session I: Sector Deal – Introduction
  Speaker tba.
    UK offshore market - status / development plan

  UK policy for offshore
    Genesis and purpose of Sector Deal
    Legal status of Sector Deal
    Key issues / goals of Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Coffee break
   
10:45 - 11:45 Session II: Sector Deal - content
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
     Detailed scope of Sector Deal
    Signficance for offshore industry
    Oersted/industry perspective
    Practical applications
   
11:45 - 12:00 Coffee break
   
12:00 - 13:00 Session III: Sector Deal – Design and implementation
  Benjamin Sykes - Chair of OWIC
  BEIS Representative
    Role of the Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partners, stakeholders and supporters
    Implementation / evaluation plan
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Session IV: Debate on possibilities of implementation of Polish "Sector Deal" with participation of key stakeholders
   
15:20 - 15:30 Summary
   
  The agenda might be a subject of changes.

 

Registration form

 

 

6 marca 2014 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Offshore Wind Energy – Logistics & Supplies”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w ramach wydarzenia Transport Week 2014.

 

Program konferencji podzielony był na trzy sesje, poświęcone ofercie produktowej firm polskiego sektora offshore, zagadnieniu redukcji kosztów poprzez stosowanie nowych technologii oraz korzyści z rozwoju branży morskiej energetyki wiatrowej dla lokalnych społeczności.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm oraz instytucji skupionych wokół polskiej branży offshore, takich jak GSG Towers, Energomontaż-Północ Gdynia, CTO Gdańsk, Bilfinger Crist Offshore, DNV GL, VISTAL Gdynia oraz Instytut Morski.

 

Pan Adam Kowalski przedstawił perspektywy wejścia spółki GSG Towers na rynek offshore już w 2015 roku. Reprezentant Energomontaż-Północ Gdynia – Dominik Sychowski przybliżył plany spółki w zakresie budowania w pełni wyposażonych w osprzęt elektryczny morskich stacji transformatorowych.  Poruszony został również wątek współpracy przemysłu z sektorem edukacyjnym. Szymon Ruta z MS TFI nakreślił w tej kwestii plan stworzenia programu stażowego dla pracowników sektora morskiego, ukierunkowany na rozwój ich kwalifikacji oraz zapowiedział zacieśnienie współpracy ze szkołami wyższymi, położonymi w nadmorskich ośrodkach przemysłowych.

 

Była to już czwarta edycja konferencji „Offshore Wind Energy – Logistics & Supplies”, która tradycyjnie stanowi już forum wymiany informacji oraz poglądów na temat obecnej kondycji oraz perspektyw rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

 

 

       
       
       

 

 

 

Powrót