PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Konferencja "Offshore Wind Energy - Logistics and Supplies"

13-03-2014
Aktualności Polska » Polska

6 marca 2014 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Offshore Wind Energy – Logistics & Supplies”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w ramach wydarzenia Transport Week 2014.

 

Program konferencji podzielony był na trzy sesje, poświęcone ofercie produktowej firm polskiego sektora offshore, zagadnieniu redukcji kosztów poprzez stosowanie nowych technologii oraz korzyści z rozwoju branży morskiej energetyki wiatrowej dla lokalnych społeczności.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm oraz instytucji skupionych wokół polskiej branży offshore, takich jak GSG Towers, Energomontaż-Północ Gdynia, CTO Gdańsk, Bilfinger Crist Offshore, DNV GL, VISTAL Gdynia oraz Instytut Morski.

 

Była to już czwarta edycja konferencji „Offshore Wind Energy – Logistics & Supplies”, która tradycyjnie stanowi już forum wymiany informacji oraz poglądów na temat obecnej kondycji oraz perspektyw rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Powrót