PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Wydarzenia

 

Konferencja III Bałtycki Okrągły Stół

07-11-2014
Wydarzenia » 2014

18 listoapada 2014 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. "III Bałtycki Okrągły Stół". Tematem przewodnim będzie planowanie przestrzenne obszarów morskich. Spotkanie będzie miało miejsce w gmachu Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 w sali 324 od godziny 9:00 do 16:15.

 

Celem spotkania jest stałe rozwijanie współpracy szerokiej grupy interesariuszy w realizacji Bałtyckiego Planu Działań Komisji Helsińskiej (BPD HELCOM) oraz powiązanych polityk unijnych, jak m. in. Dyrektywa ws. planowania przestrzennego obszarów morskich, Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej oraz Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Agenda zakłada omówienie dotychczasowych doświadczeń w Polsce z procesu planowania oraz dyskusję na temat kierunków przyszłych działań w związku z nową legislacją unijną w tym zakresie.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele resortów infrastruktury i rozwoju, środowiska, gospodarki, sportu i turystyki. Do dyskusji zaproszeni zostaną również przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych, organizacji samorządowych, oraz inni przedstawiciele różnych grup interesariuszy Morza Bałtyckiego.

 

Rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu można dokonać pod adresem m.ochorok@gios.gov.pl lub ktymorek@wwf.pl do dnia 13 listopada 2014.

Powrót