PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Wydarzenia

 

Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”

08-12-2017
Wydarzenia » 2018

15 lutego  2018 r., w Szczecinie odbędzie się Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”. Uczestnicy Konferencji zapoznają się z założeniami o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.  

 

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

 

W Konferencji wezmą udział członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej powołanego w listopadzie br. przez Posła Zbigniewa Gryglasa. Równolegle do Konferencji, w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, które umożliwi parlamentarzystom zapoznanie się z potencjałem zaplecza przemysłowego, portowego i akademickiego regionów nadmorskich przed którymi rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości dynamicznego rozwoju.

 

Rejestracji uczestnictwa można dokonać pod adresem wydarzenia.

 

Program Konferencji:

 

09:00 -10:00 Rejestracja i powitalna kawa
10:00 -10:15

Otwarcie Konferencji

Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

10:15 -12:00

Programowanie rozwoju przemysłu morskiego oparte na morskiej energetyce wiatrowej  

Moderator: Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zagadnienia:

 • Założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Propozycja regulacji wspierających lokalny łańcuch dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce 
 • Harmonogram prac najbardziej zaawansowanych projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej 

Wśród prelegentów:

 • Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, 
  Poseł Zbigniew Gryglas 
 • Eksperci Zespołu ds. MEW, mecenasi:
  • Przemysław Kałek 
  • dr Karol Lasocki
  • Maciej Szambelańczyk
 • Przedstawiciel PGE
 • Przedstawiciel Polenergia 
12:00 -13:00

Przerwa kawowa

13:00 -14:30

Panel dyskusyjny 
Potencjał lokalnego łańcucha dostaw dla sektora offshore wind.
Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej

Moderator: Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

 • Prezentacja wprowadzająca: Polski przemysł w lokalnym łańcuchu dostaw - PSEW
 • Prezentacje polskich firm produkujących na rzecz offshore wind
14:30 -16:00

Lunch i networking

Powrót