PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Konferencja: „Morska energetyka - kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”, 21 stycznia 2013, Słupsk

20-12-2012
Archiwum wydarzeń » 2013


Dnia 21 stycznia 2013 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B, w Słupsku odbyła się konferencja: „Morska energetyka - kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich” organizowana przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego i Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania, we współpracy z Patronami Merytorycznymi: firmą windhunter prognoza sp. z o. o. oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Patronat organizacyjny nad konferencją objął Senator Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Kleina.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Celem konferencji było:

 • ocena szans rozwoju polskich regionów nadmorskich, w oparciu o prezentację aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju europejskich rynków morskiej energetyki wiatrowej (MEW) i przemysłu morskiego;
   
 • prezentacja i ocena korzyści gospodarczych, wynikających z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich, z punktu widzenia:
   - budżetu państwa, województw nadmorskich, samorządów nadmorskich,
   - rewitalizacji, modernizacji i rozwoju krajowego przemysłu morskiego, w tym zwłaszcza stoczni i portów,
   - tworzenia miejsc pracy w przemyśle morskim, w usługach i doradztwie, nauce,
   - dywersyfikacji źródeł energii, w tym tworzenia dużych, systemowych źródeł odnawialnych,
   - rozwoju projektów naukowych, szkolnictwa i kształcenia zawodowego,
   - współpracy biznesu i nauki, realizacji programów badawczo-rozwojowych,
   - możliwości zwiększenia wykorzystania funduszy UE na międzynarodowe projekty związane z tworzeniem
     infrastruktury energetycznej na obszarach morskich;
   
 • prezentacja otoczenia regulacyjno-prawnego MEW i miejsca, jakie sektor zajmuje w dokumentach planistycznych dotyczących energetyki, gospodarki morskiej i przemysłu morskiego – identyfikacja barier rozwoju sektora;
   
 • przedstawienie propozycji rozwiązań umożliwiających wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego, jaki niesie za sobą zrównoważony rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji: www.konferencje.fnez.org

 

 

Powrót