PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Konferencja Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA w Kołobrzegu

07-11-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

Konferencja trwała dwa dni. 27 października przedmiotem konferencji było dostarczenie wiedzy uczestnikom, czyli społeczeństwu, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, środowisku naukowemu oraz samorządom terytorialnym o możliwościach rozwoju wynikających z perspektywy budżetowej 2014-2020 w obszarze zrównoważonego rozwoju, w szczególności środowiska. W każdym panelu, swoje wystąpienia wygłaszali specjaliści z różnych dziedzin, na przykład: ochrony środowiska, politycy, przedstawiciele analiz rynku oraz wydziałów zarządzania strategicznego.

 

W drugim dniu spotkania udział wzięli już tylko Członkowie Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA i Koordynatorzy Współpracujących Klastrów i Platform Technologicznych. Rozmawiali oni na tematy partnerstwa i tworzenia wspólnych, nowych projektów, związanych z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej.

 

 

Powrót