PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Konferencja "Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego"

16-02-2018
Aktualności Polska » Polska

W dniu 15.02.2018 r. w Szczecinie odbyła się Konferencja pt.: "Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego", w trakcie której Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, poseł na Sejm RP Zbigniew Gryglas zaprezentował wstępne założenia do projektu tytułowego dokumentu strategicznego.

 

– Jesteśmy w stanie dostarczać istotną część komponentów do budowy elektrowni wiatrowych na morzu. Szacujemy, iż już w tej chwili nasz przemysł byłby gotowy do zaspokojenia co najmniej 50% łańcucha dostaw – mówi Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

 

– Przemysł jest gotowy, czeka na odpowiedni moment, kiedy dwa zaawansowane projekty dzisiaj należące do Polskiej Grupy Energetycznej i drugiego inwestora, którym jest Polenergia, zostaną wdrożone w ten etap, można powiedzieć, budowy – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.Poseł na Sejm RP Sylwester Chruszcz podkreślił, że farmy wiatrowe na morzu są niezbędne w polskim miksie energetycznym.

– Jeśliby się udały te inwestycje na morzu, to zapewniłyby około 10% zapotrzebowania kraju w energetykę – mówi Sylwester Chruszcz, poseł na Sejm RP.W listopadzie ubiegłego roku w Sejmie powołany został specjalny zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej. Jego zadaniem ma być m.in. stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego. Zbigniew Gryglas, przewodniczący tego zespołu i poseł na Sejm RP podkreślił, że ma to być „ambitny plan na miarę historycznych planów ministra Kwiatkowskiego budowy Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego”.– Do roku 2030 tak bardzo ostrożnie planujemy, ze będzie to 6 000 MW, a do roku 2040 nawet 10 000 – mówi Zbigniew Gryglas, poseł na Sejm RP.
 


Łukasz Sikorski senior engineer DNV GL podkreślił, że morska energetyka wiatrowa nie tylko zapewnia energię elektryczną, ale także stanowi czynnik napędzający gospodarkę.
 


– Mówimy tutaj o pieniądzach, miejscach pracy czy także o zwiększaniu kompetencji – wymienia Łukasz Sikorski, senior engineer DNV GL.Jak poinformował Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, obecnie polskie firmy projektują i budują najbardziej wyrafinowane technologicznie jednostki przeznaczone do budowy farm wiatrowych.

– Jesteśmy w stanie dostarczać istotną część komponentów do budowy elektrowni wiatrowych na morzu. Szacujemy, iż już w tej chwili nasz przemysł byłby gotowy do zaspokojenia co najmniej 50% łańcucha dostaw – mówi Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.To szansa m.in. dla ST³ Offshore,  największego w Europie producenta stalowych fundamentów morskich farm wiatrowych, GSG Towers czy TELE-FONIKA Kable.

– Możemy wesprzeć projekt budowy polskich morskich farm wiatrowych poprzez produkcję wież wiatrowych oraz konstrukcji stalowych. Co istotne, rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem konsorcjum firm zainteresowanych stworzeniem polskiego łańcucha dostaw dla projektu podstacji transformatorowej na morskie farmy wiatrowe – mówi Ludmiła Buimister, prezes GSG Towers.

– Przez 10 lat dostarczyliśmy kable do ponad 60 projektów na całym świecie, głównie na Morzu Północnym. Można powiedzieć, że my w tym biznesie jesteśmy od dawna. Jeżeli mówimy o farmach offshorowych w Polsce, chcemy również w nich uczestniczyć. Wykorzystujemy najnowsze dostępne technologie i potrafimy wykorzystać tę myśl technologiczną polską do tego, by być konkurencyjnym i dostarczać wyroby najlepszej jakości i też w konkurencyjnej cenie – zapewnia Piotr Mirek, wiceprezes TELE-FONIKA Kable.


– Polska ma dobre położenie, dostęp do morza, które ma silne, stabilne wiatry, niezbyt dużą głębokość, stabilne płaskie dno. Można na tym morzu wybudować kilka, kilkanaście GW mocy w morskich farmach wiatrowych – mówi Paweł Przybylski, prezes Siemens Gamesa Renewable Energy.

 


Obecnie w mocy utrzymanych jest dziewięć pozwoleń lokalizacyjnych dla projektów morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, wydanych w latach 2012-2013. Na czele stawki deweloperów znajdują się Polenergia, PGE oraz Baltic Trade and Invest.Do roku 2025 Krajowy System Elektroenergetyczny może zostać wzmocniony potencjałem nawet 2 GW mocy wytwórczych na morzu, charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami pracy oraz przyczyniających się do stabilizacji produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce. Co istotne, znaczna część tych nowych mocy wytwórczych zostanie zrealizowana bez obciążania budżetu państwa kosztami inwestycyjnymi.Organizatorami konferencji „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego” były dwie największe organizacje branżowe energetyki wiatrowej w Polsce – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW).

 

Źródło: gospodarkamorska.pl

Powrót