PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Kolejne wnioski lokalizacyjne dla elektrowni wiatrowych w polskich obszarach morskich

13-01-2012
Aktualności Polska » Polska

 

Do 31 wzrosła liczba wniosków złożonych przez inwestorów ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej dla projektowanych morskich farm wiatrowych. Po raz kolejny doszło do objęcia tych samych części akwenów wnioskami różnych inwestorów, co najprawdopodobniej doprowadzi do uruchomienia tzw. postępowania rozstrzygającego.

Źródło

 

Powrót