PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Inaguracja I edycji Studiów Podyplomowych "Morska Energetyka Wiatrowa" na Politechnice Gdańskiej

12-11-2019
Aktualności Polska » Polska

W dniu 8 listopada 2019 r. na Politechnice Gdańskiej miała miejsce uroczysta inauguracja I edycji Studiów Podyplomowych „Morska Energetyka Wiatrowa”, realizowanych pod Patronatem oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

 

Gospodarzem uroczystości był JM Rektor PG, prof. dr hab. Krzysztof Wilde. Ponadto w uroczystości udział wziął Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki PG dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG oraz Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, na którym studia będą prowadzone, dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. PG.

 

Uroczystość odbyła się w Sali Senatu PG. Oprócz słuchaczy studiów zaproszeni na nią zostali Goście Honorowi, reprezentujący spółki, będące kluczowymi uczestnikami rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz za granicą, a wśród nich PKN Orlen, GE Power, Equinor, Polenergia, TELE-Fonika Kable.

 

W trakcie uroczystej inauguracji doszło do podpisania listów intencyjnych o współpracy pomiędzy PG, PTMEW oraz GE Rewewable Energy i joint venture Polenergia – Equinor na rzecz rozwoju kompetencyjnego kadr dla polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

 

Program Studiów skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć teoretyczną oraz praktyczną wiedzę nt. realizacji projektów morskich farm wiatrowych, w szczególności w warunkach polskiego otoczenia prawno-regulacyjnego.

 

Po ukończeniu dwusemestralnego programu Studiów ich słuchacze zdobędą unikalny w skali naszego kraju zestaw kompetencji, podnoszący poziom ich kwalifikacji do budowania swojej przyszłości zawodowej w intensywnie rozwijającym się w Polsce sektorze offshore wind.

 

Rekrutacja na I edycję Studiów została uruchomiona w sierpniu br. Pula miejsc przewidziana dla słuchaczy I edycji wyczerpana została po trzech dniach od uruchomienia naboru kandydatów.

Powrót