PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

II spotkanie dotyczące Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

27-11-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

PTMEW uczestniczyło w spotkaniu, dotyczącym Studium uwarunkowań planów zagospodarowania polskich obszarów morskich. Było to już drugie spotkanie, organizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Odbyło się ono 25 listopada w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1a w Gdyni.


Podczas spotkania wykonawca Studium – Instytut Morski w Gdańsku – zaprezentował dane, które posłużą do przygotowania tego dokumentu. Nie zabrakło również miejsca na dyskusję z gośćmi, przybyłymi na spotkanie. Reprezentowali oni rozliczne branże, związane z gospodarką morską, takie jak rybołówstwo, energetyka, górnictwo morskie czy turystyka.


W toku dyskusji interesariusze planów zagospodarowania obszarów morskich mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia i propozycje do studium zarówno w formie werbalnej, jak i pisemnej, umieszczając na przygotowanych specjalnie mapach zaznaczenia odpowiednich lokalizacji wraz z uwagami. Studium ma być gotowe jeszcze w grudniu. 

Powrót