PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

II Sesja dialogowa z interesariuszami PSE

23-06-2015
Archiwum wydarzeń » 2015

22 czerwca br. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie odbyła się II Sesja dialogowa z interesariuszami PSE. Jej przedmiotem było ustalenie wraz z interesariuszami listy zagadnień, które powinny zostać uwzgędnione w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju PSE.

 

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej podczas spotkania reprezentowane było przez Prezesa Mariusza Witońskiego, który w trakcie sesji warsztatowych zabiegał u uwzględnienie w raporcie zagadnień, dotyczących konieczności budowy sieci przesyłowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, które w przyszłości posłużą jako infrastruktura przesyłowa dla morskich farm wiatrowych na polskiej części tego akwenu.

Powrót