PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

II runda składania wniosków lokalizacyjnych oficjalnie otwarta przez Ministra Infrastruktury RP

21-01-2022
Aktualności Polska » Polska

W piątek 21 stycznia 2022 r. Minister Infrastruktury RP oficjalnie otworzył tzw. II rundę składania wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenia i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.Trzy ogłoszenia dotyczące możliwości składania wniosków konkursowych dla obszarów oznaczonych symbolami 43.E.1, 53.E.1 i 60.E.3 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa w miniony piątek.
 


Zgodnie z przepisami ustawy o obszarach morskich, wnioski należy składać w Ministerstwie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ukazania się ogłoszeń.
 


Wiodące kryteria oceny: możliwości finansowe wnioskodawców.Ogłoszenia dostępne są pod poniższym linkiem:https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenia-na-podstawie-art-27c-ustawy-o-obszarach-morskich2 

Powrót