PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

IEO krytykuje nowy projekt ustawy o OZE

03-12-2013
Aktualności Polska » Polska
Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) krytykuje najnowszy projekt ustawy o OZE i wnioskuje o powrót do wersji z października ubiegłego roku.
 
IEO stoi na stanowisku, iż rozwiązania zaprezentowane w projekcie ustawy nie zapewnią pełnego osiągnięcia założonych celów dyrektywy 2009/28/WE oraz poddaje w wątpliwość realność wdrożenia Krajowego Planu Działań w zakresie odnawialnych żródeł energii (KPD). Dodatkowo Instytut ocenia, że proponowany system wsparcia nie spowoduje rozwoju nowych technologii OZE ze względu na brak możliwości racjonalnego planowania i rozwoju w proponowanym systemie aukcyjnym nowych inwestycji typu „green field” oraz utrzymywanie silnych barier finansowych i administracyjnych.
 
IEO podkreśla, że w sytuacji trzyletniego opóźnienia we wdrożeniu unijnej dyrektywy i całkowitego zatrzymania rozwoju inwestycji oraz zniechęcenia inwestorów OZE działających w warunkach znacznej niepewności regulacyjnej, Polska nie będzie miała już szans na korekty błędów popełnionych w założeniach systemowych.

IEO zaznacza, że poprzednia wersja ustawy była już w znacznym stopniu przekonsultowana i miała dużo większy potencjał do dalszych korzystnych modyfikacji niż aktualnie uzganiany projekt. Z tego względu Instytut wnioskuje o zaprzestanie prac nad nowym projektem i powrót do prac nad wersją z października ubiegłego roku. Wcześniejsza wersja ustawy o OZE według IEO nie dewastowała sektora OZE, nie narażała państwa na liczne ryzyka oraz zapewniała bezpieczne wprowadzenie energetyki odnawialnej na rynek energii w Polsce.
 
 
Żródło: cire.pl

Powrót