PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Grupa PGE podpisała dwa listy intencyjne o współpracy z ośrodkami naukowymi

18-05-2021
Aktualności Polska » Polska

18 maja br. PGE podpisała dwa listy intencyjne o współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej z czterema ośrodkami naukowymi.

 


W ramach zawartego między PGE a Uniwersytetem Morskim w Gdyni porumienienia o współpracy, planowane są  wspólne działania w zakresie badań, analizy, wymiany doświadczeń oraz wsparcia dla Uniwersystetu Morskiego przy tworzeniu Centrum Offshore- bazy laboratoryjnej i ośrodka kształcenia kadr.

 


Uniwersytet zapewni PGE wsparcie merytoryczne i badawcze przy planowaniu działań minimalizujących wpływ na środowisko przyrodnicze przy budowie morskich farm wiatrowych.

 


Sygnatariuszami drugiego listu intencyjnego są PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Teksniske Universitet). Przedmiotem porozumienia będą wspólne działania badawcze i dydaktyczne w zakresie morskiej energetyki.

 


„Intencją tej współpracy może być uruchomienie studiów specjalizacyjnych na Politechnice Gdańskiej od lutego 2022 roku oraz intensyfikacja wymiany pracowników naukowych i studentów pomiędzy placówkami naukowymi. Planowana współpraca obejmie także wspólne działania o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym”.

 


Źródło: gkpge.pl; gkpge.pl

Powrót