PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

EWEA opublikowała raport za pierwsze półrocze 2014 roku

17-07-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowała raport przedstatwiający stan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na terenie Europy w pierwszym półroczu 2014 roku.

 

Jest to cykliczny raport tego stowarzyszenia. Według danych w nim zawartych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku przyłączono do sieci energetycznej 16 morskich farm wiatrowych, składających się łącznie z 224 turbin o średniej mocy 3,5 gigawata. Łączna moc przyłączonych w tym czasie farm wynosi 781 megawatów. Na przyłączenie oczekuje kolejnych 310 turbin o sumarycznej mocy 1,2 gigawata. W fazie konstrukcyjnej znajdują się obecnie projekty morskich farm wiatrowych o mocy 4900 megawatów.

 

W ujęciu skumulowanym na dzień 1 lipca 2014 roku w Europie funkcjonowały 73 w pełni przyłączone do sieci morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 7343 megawatów.

 

Źródło: raport EWEA

 

Powrót