PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

EWEA: Energetyka wiatrowa może przyczynić się do pobudzenia gospodarki i tworzenia miejsc pracy

23-05-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

Przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu Rady Europy, Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – Christian Kjaer, stwierdził w swoim wystąpieniu, że energetyka wiatrowa może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy, przy jednoczesnych oszczędnościach finansowych.

 

Źródło

 

Powrót