PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Europejski plan rozwoju sektora „błękitnej energii”

07-02-2014
Aktualności Świat » z zagranicy
 
Komisja Europejska zamierza również podjąć działania, mające na celu uprzemysłowienie tego sektora energetyki.
 

Członkowie Komisji Europejskiej – Maria Damanaki oraz Günther Oettinger przedstawili strategię działań wspierających rozwój energetyki morskiej i oceanicznej. Narzędziem, które będzie miało na celu pobudzenie dyskursu publicznego w tej kwestii, stanie się forum ds. energii mórz i oceanów, skupiające podmioty, zainteresowane tym zagadnieniem. Komisja Europejska zamierza również podjąć działania, mające na celu uprzemysłowienie tego sektora energetyki.

 

„Błękitna energia”, bo tak się ją określa, powstaje między innymi z pływów i fal morskich. To bardzo istotny element rozwoju europejskiej sieci energetycznej. Powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest niska emisyjność. Ponadto morska energia zwiększa  dywersyfikację źródeł oraz stanowi doskonałe uzupełnienie dla lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Istotny jest również ekonomiczny aspekt rozwoju tego sektora, bowiem pociągnąłby on za sobą efekt w postaci wzrostu gospodarczego oraz utworzenia wielu nowych miejsc pracy, co w obecnej sytuacji gospodarczej ma kapitalne znaczenie. Rozwój błękitnej energii spowoduje znaczący postęp w dziedzinie innowacyjności oraz zbliżenie się do celów, jakie zapisano w strategii „Europa 2020” dla sektora energetycznego.

 

Globalne zasoby błękitnej energii znacząco przekraczają obecny, jak i przewidywany w przyszłości poziom zapotrzebowania, jednak ich eksploatacja wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami natury finansowej, infrastrukturalnej czy administracyjnej. Konieczne będzie również przeprowadzenie stosownych badań naukowych, stwierdzających wpływ tego sposobu pozyskiwania energii na środowisko naturalne.  Korzyści, które będą płynęły z rozwoju błękitnej energii, nie pozostawiają wątpliwości co do sensu i konieczności podjęcia wymienionych działań.

 

Źródło: gospodarkamorska.pl, portalmorski.pl

Powrót