PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Europejski plan rozwoju sektora „błękitnej energii”

07-02-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 
Komisja Europejska zamierza również podjąć działania, mające na celu uprzemysłowienie tego sektora energetyki.
 

Członkowie Komisji Europejskiej – Maria Damanaki oraz Günther Oettinger przedstawili strategię działań wspierających rozwój energetyki morskiej i oceanicznej. Narzędziem, które będzie miało na celu pobudzenie dyskursu publicznego w tej kwestii, stanie się forum ds. energii mórz i oceanów, skupiające podmioty, zainteresowane tym zagadnieniem. Komisja Europejska zamierza również podjąć działania, mające na celu uprzemysłowienie tego sektora energetyki.

 

„Błękitna energia”, bo tak się ją określa, powstaje między innymi z pływów i fal morskich. To bardzo istotny element rozwoju europejskiej sieci energetycznej. Powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest niska emisyjność. Ponadto morska energia zwiększa  dywersyfikację źródeł oraz stanowi doskonałe uzupełnienie dla lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Istotny jest również ekonomiczny aspekt rozwoju tego sektora, bowiem pociągnąłby on za sobą efekt w postaci wzrostu gospodarczego oraz utworzenia wielu nowych miejsc pracy, co w obecnej sytuacji gospodarczej ma kapitalne znaczenie. Rozwój błękitnej energii spowoduje znaczący postęp w dziedzinie innowacyjności oraz zbliżenie się do celów, jakie zapisano w strategii „Europa 2020” dla sektora energetycznego.

 

Globalne zasoby błękitnej energii znacząco przekraczają obecny, jak i przewidywany w przyszłości poziom zapotrzebowania, jednak ich eksploatacja wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami natury finansowej, infrastrukturalnej czy administracyjnej. Konieczne będzie również przeprowadzenie stosownych badań naukowych, stwierdzających wpływ tego sposobu pozyskiwania energii na środowisko naturalne.  Korzyści, które będą płynęły z rozwoju błękitnej energii, nie pozostawiają wątpliwości co do sensu i konieczności podjęcia wymienionych działań.

 

Źródło: gospodarkamorska.pl, portalmorski.pl

Powrót