PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Europejski plan rozwoju sektora „błękitnej energii”

07-02-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

 

 

 

PTMEW invites you to the 8th OFFSHORE Academy Seminar dedicated to Sector Deal - a model of the British, multilateral agreement for the development of the offshore wind sector, concluded in March 2019 between representatives of the offshore wind energy industry, key developers and investors, and the Government.


In addition to extensive document analysis, as part of the OFFSHORE Academy program, a debate will be held on the possibility of concluding a similar agreement for the development of the Polish offshore wind sector with participation of key stakeholders on the side of administration, developers and industry.


 

FRAMEWORK AGENDA OF THE VIII SEMINAR:

 

 

08:30 - 09:15
Registration, welcome coffee
   
09:15 - 09:30 Welcome speech
   
09:30 - 10:30 Session I: Sector Deal – Introduction
  Speaker tba.
    UK offshore market - status / development plan

  UK policy for offshore
    Genesis and purpose of Sector Deal
    Legal status of Sector Deal
    Key issues / goals of Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Coffee break
   
10:45 - 11:45 Session II: Sector Deal - content
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
     Detailed scope of Sector Deal
    Signficance for offshore industry
    Oersted/industry perspective
    Practical applications
   
11:45 - 12:00 Coffee break
   
12:00 - 13:00 Session III: Sector Deal – Design and implementation
  Benjamin Sykes - Chair of OWIC
  BEIS Representative
    Role of the Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partners, stakeholders and supporters
    Implementation / evaluation plan
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Session IV: Debate on possibilities of implementation of Polish "Sector Deal" with participation of key stakeholders
   
15:20 - 15:30 Summary
   
  The agenda might be a subject of changes.

 

Registration form

 

 
Komisja Europejska zamierza również podjąć działania, mające na celu uprzemysłowienie tego sektora energetyki.
 

Członkowie Komisji Europejskiej – Maria Damanaki oraz Günther Oettinger przedstawili strategię działań wspierających rozwój energetyki morskiej i oceanicznej. Narzędziem, które będzie miało na celu pobudzenie dyskursu publicznego w tej kwestii, stanie się forum ds. energii mórz i oceanów, skupiające podmioty, zainteresowane tym zagadnieniem. Komisja Europejska zamierza również podjąć działania, mające na celu uprzemysłowienie tego sektora energetyki.

 

„Błękitna energia”, bo tak się ją określa, powstaje między innymi z pływów i fal morskich. To bardzo istotny element rozwoju europejskiej sieci energetycznej. Powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest niska emisyjność. Ponadto morska energia zwiększa  dywersyfikację źródeł oraz stanowi doskonałe uzupełnienie dla lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Istotny jest również ekonomiczny aspekt rozwoju tego sektora, bowiem pociągnąłby on za sobą efekt w postaci wzrostu gospodarczego oraz utworzenia wielu nowych miejsc pracy, co w obecnej sytuacji gospodarczej ma kapitalne znaczenie. Rozwój błękitnej energii spowoduje znaczący postęp w dziedzinie innowacyjności oraz zbliżenie się do celów, jakie zapisano w strategii „Europa 2020” dla sektora energetycznego.

 

Globalne zasoby błękitnej energii znacząco przekraczają obecny, jak i przewidywany w przyszłości poziom zapotrzebowania, jednak ich eksploatacja wymaga zmierzenia się z wieloma wyzwaniami natury finansowej, infrastrukturalnej czy administracyjnej. Konieczne będzie również przeprowadzenie stosownych badań naukowych, stwierdzających wpływ tego sposobu pozyskiwania energii na środowisko naturalne.  Korzyści, które będą płynęły z rozwoju błękitnej energii, nie pozostawiają wątpliwości co do sensu i konieczności podjęcia wymienionych działań.

 

Źródło: gospodarkamorska.pl, portalmorski.pl

Powrót