PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Estoński sektor offshore wind przyspiesza

03-01-2020
Aktualności Świat » z zagranicy

Władze Estonii uruchomiły oraz wznowiły procedurę administracyjną zmierzającą w kierunku wydania pozwolenia na budowę dla trzech projektów morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w rejonie Zatoki Ryskiej. Wznowienie procedury dotyczy projektu o mocy 1GW rozłożonej na 160 turbin, realizowanego przez dewelopera Eesti Energija od 2009 roku. Do tej pory z sukcesem zakończono procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu, zlokalizowanego w odległości ok. 10 km od wybrzeża.

 

Kolejne dwa projekty, dla których uruchomiono procedurę to farma o mocy 380 MW, zlokalizowana w rejonie wybrzeża Parnu oraz niewielki projekt nearshore o mocy 4MW, zlokalizowany w odległości 200 m od brzego na wysokości miejscowości Nasva. Procedura środowiskowa dla projektów potrwa odpowiednio ok. 5 i 3 lata.

 

Źródło: offshorewind.biz, offshorewind.biz

Powrót