PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Equinor i Saipem podpisały ramową umowę o współpracy

26-05-2020
Aktualności Świat » z zagranicy

Equinor zawarł umowę ramową o współpracy ze spółką Saipem, zajmującą się projektowaniem oraz realizacją prac inżynieryjno-konstrukcyjnych na morzu.

 

Na mocy umowy Saipem będzie świadczył na rzecz Equinor doradztwo inżynieryjne, wykonawstwo oraz szeroko rozumiane wsparcie w realizacji m. in. projektów morskich farm wiatrowych, należących do norweskiego koncernu.

 

Umową objęte zostały m. in. studia wykonalności, prace koncepcyjne przy projektach, czynności z zakresu FEED, a także inicjatywy badawczo-rozwojowe. Na mocy umowy Saipem będzie współpracował z Equinor również przy projektach morskich farm wiatrowych.

 

Obydwa podmioty miały już okazję do współpracy przy realizacji projektu Hywind Scotland o mocy 30 MW, zrealizowanego w technologii floating offshore wind.

 

Przypomnijmy, iż Equinor jest współwłaścicielm trzech projektów morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, których łączna, planowana moc wynosi 3000 MW. Są to projekty Bałtyk I, Bałtyk II oraz Bałtyk III realizowane w formule joint venture ze spółką POLENERGIA S.A.

 

Źródło: offshorewind.biz

Powrót