PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Druga runda aukcji w Niemczech z preferencyjnymi warunkami dla projektów bałtyckich

30-01-2018
Aktualności Świat » z zagranicy

Wolumen mocy zakwalifikowanej do drugiej rundy aukcji wyniesie 1610 MW, na które złoży się 1550 MW zawartych w ustawie o morskiej energetyce wiatrowej oraz 60 MW mocy nierozdysponowanej w wyniku pierwszej rundy z kwietnia ub. roku.

 

Progi dla maksymalnych ofert obniżono w tym roku z poziomu 12 eurocentów za kWh do kwoty 10 eurocentów. Projekty negatywnie ocenione w trakcie rundy pierwszej są a priori wykluczone z udziału w rundzie bieżącej. Kryterium zwycięstwa w aukcji stanowi najniższa kwota wymaganego wsparcia.

 

W odróżnieniu od rundy pierwszej, Federalna Agencja Sieci przewidziała preferencyjny status dla projektów zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Tak zwana "kwota bałtycka" opiewa na wolumen mocy równy co najmniej 500 MW. Jest to wymóg ustawowy.

 

Nabór ofert zostanie otwarty w dniu 1.04.2018 roku i potrwa do 3 kwietnia. Oferty składać należy w Federalnej Agencji Sieci z siedzibą w Bonn.

 

Źródło: offshorewind.biz

Powrót