PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Debata „Szyna Bałtycka – Morskie Systemy Energetyczne a gospodarka niskoemisyjna”- 30.11.2012, Warszawa

12-11-2012
Archiwum wydarzeń » 2012


Dnia 30 listopada 2012 w Redakcji „ Polityki” przy ulicy Słupeckiej 6 w Warszawie odbyła się Debata nawiązująca do problemów z przyłączeniem morskich farm wiatrowych do sieci, które są największą przeszkodą w realizacji inwestycji w całej Europie.
Szyna Bałtycka, do której odnosi się tematyka spotkania to główna oś przesyłowa Polskich Sieci Morskich, składająca się z podmorskiego kabla stałoprądowego przesyłowego 400 kV o długości ok. 350 km, przebiegająca wzdłuż brzegu morskiego oraz 3-4 węzłowych morskich stacji wysokiego napięcia.

W Debacie udział wzięli:

• dr inż. Anna Goralewska-Burdukiewicz, Starszy Inspektor, Inspektorat Nadzoru Technicznego
   i Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Morski w Słupsku,
• Andrzej Cieślak, Główny Specjalista, Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego,
   Urząd Morski w Gdyni,
• Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki,
• Cezary Szwed, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE Operator,
• Jarosław Sokołowski, Krajowy Dyrektor Dywizji Systemy Energetyczne, ABB,
• Maciej Stryjecki, Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej,
• Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki,
• Mariusz Witoński, Ekspert, Polskie Sieci Morskie,
• prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

 

Powrót