PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Dania wyznaczyła nowe cele rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

18-07-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

W miniony wtorek w Kopenhadze przyjęto ponadpartyjne porozumienie w sprawie rozwoju technologii offshore oraz nearshore.

 

Przyjęte założenia w zakresie offshore dotyczą realizacji projektu morskiej farmy Kriegers Flak o mocy 600 MW, która ma zostać w pełni przyłączona do sieci już w 2021 roku. Decyzja w tej sprawie przyczyni się do wygenerowania oszczędności na poziomie 115 milionów koron duńskich do roku 2018, natomiast 2020 będzie to już 640 milionów koron.

 

Jednocześnie Dania zamierza rozwijać technologie nearshore. Obecnie zaplanowane są już projekty o łącznej mocy 400 megawatów. Ich realizacja przyniesie oszczędności rzędu 40 milionów koron w 2017 roku, natomiast w 2020 już 140 milionów.

 

Projekty nearshore o mocy 350 MW wykorzystywane będą w celach komercyjnych, natomiast pozostałe 50 MW zarezerwowano na działalność badawczo-rozwojową.

 

Źródło: renews.biz

 

Powrót