PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Brytyjskie plany redukcji kosztów energii z morskich farm wiatrowych

13-06-2012
Aktualności Świat » z zagranicy


Nowy wspólny raport przygotowany przez rząd i przemysł przewiduje obniżenie kosztów energii do poziomu 100 GBP/MWh, w ciągu nadchodzących 7 lat. Raport Grupy Zadaniowej ds. obniżenia kosztów morskiej energetyki wiatrowej zakłada wdrożenie działań mających na celu obniżenie kosztów o ponad 30%, do roku 2020, opierając się na szacunkach opublikowanego również w dniu dzisiejszym studium przygotowanego przez Crown Estate.

Żródło
 

Powrót