PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Bilfinger Crist Offshore tworzy 500 nowych miejsc pracy

04-02-2014
Aktualności Polska » Polska

 

 

 

PTMEW zaprasza na VIII Seminarium Akademii OFFSHORE, podczas którego przedstawiony zostanie Sector Deal - model brytyjskiego, trójstronnego porozumienia na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zawartego w marcu 2019 r. pomiędzy przedstawicielami przemysłu morskiej  energetyki wiatrowej, kluczowymi deweloperami oraz inwestorami, a stroną rządową.

Oprócz obszernej analizy dokumentu w ramach programu Akademii OFFSHORE odbędzie się debata nt. możliwości zawarcia podobnego porozumienia na rzecz rozwoju polskiego sektora offshore wind z udziałem kluczowych interesariuszy po stronie administracji, deweloperów oraz przemysłu.


 

RAMOWA AGENDA VIII SEMINARIUM:

 

 

08:30 - 09:15
Rejestracja, kawa powitalna
   
09:15 - 09:30 Przywitanie Gości
   
09:30 - 10:30 Sesja I: Sector Deal – Wprowadzenie
  Przedstawiciel BEIS - Department for Business, Energy and Industrial Strategy (rząd Wlk. Brytanii) (tbc.)
    Brytyjski rynek offshore wind - status quo/plan rozwoju

  Polityka rządu Wlk. Brytanii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej
    Geneza i cel podpisania Sector Deal
    Status prawny Sector Deal
    Główne zagadnienia oraz cele określone w Sector Deal
   
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
   
10:45 - 11:45 Sesja II: Sector Deal - treść porozumienia
  Benjamin Sykes - Oersted, przewodniczący Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Szczegółówy zakres dokumentu
    Znaczenie dokumentu dla brytyjskiego sektora offshore wind
    Sector Deal z perspektywy deweloperów, w tym Oersted
    Praktyczne zastosowanie Sector Deal
   
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
   
12:00 - 13:00 Sesja III: Sector Deal - architektura oraz metody wdrażania porozumienia
  Benjamin Sykes - Przewodniczący OWIC
  Przedstawiciel BEIS
    Rola Offshore Wind Industry Council (OWIC)
    Partnerzy oraz główni interesariusze porozumienia
    Wdrażanie - praktyka realizacji porozumienia, ewaluacja efektów
   
13:00 - 14:00 Lunch
   
14:00 - 15:20 Sesja IV: Debata z udziałem kluczowych interesariuszy nt. możliwości wdrożenia podobnego porozumienia w Polsce
   
15:20 - 15:30 Podsumowanie
   
  Program może ulec nieznacznym zmianom.

 

Formularz rejestracji

 

 
Spółka Bilfinger Crist Offshore odpowiedzialna za budowę fabryki fundamentów morskich farm wiatrowych w Szczecinie planuje zakończenie tej inwestycji w 2015 roku.

 

Fabryka będzie budowała rocznie nawet 90 fundamentów o wadze 700-900 ton każdy.

W związku z harmonogramem prac  zarząd spółki ogłosił nabór kandydatów na pracowników. W 2014 roku zatrudnienie w tej spółce znajdzie ponad 100 osób, natomiast w roku 2015 kolejnych 300. Bilfinger Crist Offshore przygotował również ofertę płatnych staży oraz szkoleń dla elektryków, ślusarzy, operatorów wózka widłowego oraz malarzy przemysłowych.

 

Jednocześnie Agencja Rozwoju Przemysłu za pośrednictwem spółki celowej ogłosiła przetarg na budowę niemal dwustumetrowego mostu, łączącego miejską część Szczecina z wyspą rzeczną Ostrów Brdowski, na której ulokowana zostanie fabryka fundamentów. Most będzie składał się z trzech przęseł. Znajdą się na nim dwa pasy jezdni oraz chodnik dla pieszych.

 

Źródło: gospodarkamorska.pl, cire.pl

Powrót