PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Bilfinger Crist Offshore i Akademia Morska w Szczecinie zawierają alians biznesowo-naukowy

24-06-2014
Aktualności Polska » Polska

Obydwa podmioty będą współpracowały ze sobą w zakresie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych oraz projektowania i budowy elementów konstrukcji offshore.

Do tej pory uczelnia była już autorem opracowań i ekspertyz dla inwestora. Ze względu na postęp
w realizacji fabryki fundamentów morskich farm wiatrowych na Gryfii oraz możliwość wykorzystania potencjału naukowego i dydaktycznego akademii w branży energetycznej i offshorowej (w swojej ofercie edukacyjnej uczelnia ma specjalizację diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych) obie strony podpiszą umowę o współpracy, która poszerza zakres wspólnych działań.

Dokument o współpracy zostanie podpisany 25 czerwca w Akademii Morskiej w Szczecinie przez:
dr hab. inż. Artura Bejgera - prorektora ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie
Volkera Messerschmidta – wiceprezesa Zarządu Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o.
Mieczysława Mateja – członka Zarządu Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o.

 

Źródło:gospodarkamorska.pl

Powrót