PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Belgia: Ministrowie Energetyki z 10 krajów przeprowadzili dyskusję odnośnie możliwości zintegrowanej sieci morskiej

06-12-2012
Aktualności Świat » z zagranicy

 

Ministrowie ds. Energii z 10 państw: Belgii, Dani, Francji, Niemiec, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, wraz z Europejskim Komisarzem ds. Energii spotkali się w dniu 3 grudnia br. celem omówienia wyników analizy, która została przeprowadzona przez władze rządowe, operatorów systemów przesyłowych i organy regulacyjne. Analiza dotyczyła kosztów i korzyści płynących z różnych projektów rozwoju sieci morskich do roku 2030, jak możliwych rozwiązań regulacyjnych, rynkowych i planistycznych.

Ministrowie zgodzili się co do możliwości, jakie rozwój sieci morskich niesie dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Odpowiednia infrastruktura będzie musiała zostać zrealizowana w ściśle określonym czasie. Od momentu rozpoczęcia współpracy pomiędzy Komisją Europejską, ekspertami z operatorów sieci i organami regulacyjnymi, poczyniono znaczące kroki w kierunku określenia potrzeb odnośnie bardziej skoordynowanego rozwoju sieci morskich i ustalenia barier, mogących przeszkodzić w osiągnięciu tego celu.

 

Źródło

 

Powrót