PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Baltic MSP Forum (Ryga)

30-06-2014
Archiwum wydarzeń » 2014

W dniach 17-18 czerwca 2014 roku w Rydze odbyła się międzynarodowa konferencja "Baltic Maritime Spatial Planning Forum - PartiSEApate", stanowiąca podsumowanie projektu unijnego, poświęconego międzynarodowej koordynacji prac nad planowaniem przestrzennym obszaru Morza Bałtyckiego.

 

Forum służyło jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, biznesu oraz władz lokalnych w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich. Wśród głównych celów, które przyświecały organizatorom forum wymienić należy skoordynowanie dialogu między praktykami i teoretykami wykorzystania zasobów morza, zaprezentowanie dokonań naukowych na tym polu w poszczególnych krajach regionu bałtyckiego oraz zwiększenie poziomu zaangażowania społecznego w proces planowania obszarów morskich.

 

Blisko dwustu uczestników konferencji, wysłuchało w ramach jedenastu sesji plenarnych i roboczych łącznie kilkudziesięciu prezentacji na temat udziału przedstawicieli poszczególnych branż w procesie planowania przestrzennego, dokonań naukowych w tym obszarze oraz mocnych i słabych stron procesów planowania w poszczególnych krajach. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej reprezentowało podczas konferencji sektor offshore.

 

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie www.vasab.org. Znajdą tam również Państwo zapis wideo, fotorelację oraz prezentacje, przedstawione uczestnikom konferencji.

 

 

 

 

Powrót