PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Badania środowiskowe dla projektu Kriegers Flak

09-10-2015
Aktualności Świat » z zagranicy

Projekt morskiej farmy wiatrowej Kriegers Flak o mocy 600 MW oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej.

 

Według badań środowiskowych przeprowadzonych przez inwestora wpływ prac związanych z realizacją projektu będzie miał charakter tymczasowy i wystąpi jedynie podczas fazy konstrukcyjnej.

 

Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne z możliwością wglądu do raportu z badań środowiskowych.

 

Dwie duńskie agencje - energetyki oraz środowiska odpowiedzialne są za wydanie decyzji środowiskowej. Organem opiniodawczym jest również duński operator sieci przesyłowej - Energinet.dk.

 

Źródło: renews.biz

Powrót