PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Badania CBOS nt. akceptacji dla OZE

15-11-2013
Aktualności Polska » Polska
 
W dniach 2-11 października br. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło badania, w których sprawdził stosunek Polaków do polityki energetycznej naszego kraju.
 
Badania zostały przeprowadzone na zlecenie Greenpeace na ogólnopolskiej próbie losowej reprezentowanej przez 1066 dorosłych mieszkańców Polski, powyżej 18 roku życia. Respondentom zostały zadane trzy pytania. W pierwszym z nich zapytano czy chcieliby, żeby więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. 57% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” a 32% „raczej tak”.
 
Drugie pytanie dotyczyło źródeł energii, na których powinna opierać się polityka energetyczna naszego kraju: na węglu, na energetyce jądrowej, ropie naftowej i gazie, czy na surowcach i źródłach odnawialnych oraz oszczędzaniu energii. Respondenci mogli wybrać maksymalnie dwie z zaproponowanych odpowiedzi. Najwięcej ankietowanych – aż 70%,opowiedziało się za energetyką opartą na OZE, 40% poparło oszczędzanie energii. Tylko 23% respondentów opowiedziało się za energetyką opartą na ropie i gazie, 18% na węglu a jedynie 16% na energetyce jądrowej.
 
W trzecim pytaniu ankietowani zostali zapytani, czy chcieliby, aby Polska w większym stopniu angażowała się w działania na rzecz zapobiegania negatywnym skutków zmian klimatycznych. 32% osób odpowiedziało „zdecydowanie tak” a 41% „raczej tak”. 11% ankietowanych stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat. Przeciwko wypowiedziało się 15% respondentów.

 

Źródło: cire.pl

 

Powrót