PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Ambiens, MAG Offshore i Subnea Offshore Solutions podpisały porozumienie o współpracy

27-08-2021
Aktualności Polska » Polska

Firmy Ambiens, MAG Offshore i Subnea Offshore Solutions podpisały porozumienie o współpracy na rzecz ocen oddziaływania na środowisko projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

 


„Celem współpracy jest realizacja efektywnego i dynamicznego permittingu ze szczególnym uwzględnieniem jego startowego oraz kluczowego etapu jakim jest ocena oddziaływania na środowisko”- MAG.

 


Doświadczenia trzech firm z zakresu planowania strategicznego i nadzoru, permittingu, zarządzania i standaryzacji, jak i badań Morza Bałtyckiego przyczynią się do wspólnego opracowania metodyk oraz realizacji prac badawczych i pomiarowych.

 


Źródło: portalmorski.pl

Powrót